ELIEN

BELLON

Post doctoral
researcher

About Me

I am a Postdoctoral Researcher at the Parenting and Special Education Research unit of the KU Leuven, Belgium, working with

Prof. Dr. Bert De Smedt (KU Leuven) and Prof. Dr. Wim Fias (Ghent University).

With my doctoral dissertation, I aimed to further our understanding of individual differences in children's mathematical skills and the neurocognitive mechanisms that underlie mathematical skills and development. My research primarily focuses on the role of metacognition in arithmetic and I use both behavioural and neuroimaging methods to answer my research questions. Eventually, based on my research findings, I aspire to design targeted training and/or intervention for primary school children who struggle with mathematics. 

 

I am very enthusiastic about combining frequentist and Bayesian statistics to analyse my data, and I am an open science fan. I love explaining my work to a non-expert audience, especially children.

Wie ben ik?

Ik ben een Postdoctoraal Onderzoeker aan de onderzoekseenheid "Gezins- en Orthopedagogiek" aan de KU Leuven, België. Ik werk samen met Prof. dr. Bert De Smedt (KU Leuven) en Prof. dr. Wim Fias (UGent).

In mijn doctoraatsproefschrift onderzocht ik individuele verschillen in de rekenontwikkeling van kinderen en de neurocognitieve mechanismen die onderliggend zijn aan die rekenvaardigheden en ontwikkeling. Mijn onderzoek focust zich voornamelijk op de rol van metacognitie in rekenen. Ik gebruik zowel gedrags- als hersenonderzoek om mijn onderzoeksvragen te beantwoorden. Mijn uiteindelijke doel is om, gebaseerd op mijn onderzoeks-resultaten, gerichte interventies en trainingen te ontwikkelen voor lagereschoolkinderen die moeilijkheden hebben met rekenen. 

 

Ik ben erg enthousiast over het combineren van verschillende statistische methoden (zoals Bayesiaanse statistiek) om mijn data te analyseren en ik ben een Open Science fan. Ik hou er van mijn werk uit te leggen aan het brede publiek, vooral aan kinderen.

Work Experience

2020 - TODAY

Postdoctoral Researcher at KU Leuven

2015 - 2020

PhD Student at KU Leuven

2014 - 2015

Student internship at the Center for Developmental Disabilities (Centrum voor Ontwikkelingsstoornissen) Leuven.

2013

Student internship at Centrum Ganspoel VZW

Education

2015 - 2020

KU Leuven

Doctoral degree, Educational Sciences

2013 - 2015

KU Leuven

Master's degree, Educational Sciences

Magna cum Laude

2010 - 2013

KU Leuven

Bachelor of Science, Educational Sciences

Magna cum Laude

Contact Me

Leopold Vanderkelenstraat 32

3000 Leuven
BELGIUM

elien.bellon@kuleuven.be

  • Twitter - Black Circle

Success! Message received.

Elien Bellon 4.jpg

© Kevin Faingnaert